Fotowoltaika

 

Jesteśmy firmą, której zależy na czystym środowisku.
Dlatego też zainteresowaliśmy się czystymi źródłami energii.

Słońce jest potężnym źródłem energii, które będzie zawsze dostępne dla naszej cywilizacji.

Dzięki naszym instalacjom klienci nie dość, że korzystają z czystej energii to jeszcze osiągają znaczące oszczędności.

Instalacja fotowoltaiczna jest idealnym sposobem na dostarczenie czystej energii do Państwa domów.
Bez względu na to czy nasze państwo będzie dotowało instalacje czy nie, nasi klienci zawsze osiągają bardzo wymierne korzyści.
W przypadku prawidłowo zaprojektowanej instalacji nasz klient będzie ponosił jedynie koszty stałe związane z umową z zakładem energetycznym.
Koszty wynikające ze zużycia energii zostaną całkowicie zniwelowane dzięki pracy Słońca.

Pomiary
Na zakończenie prac dokonywane są specjalistyczne
pomiary i opracowywane odpowiednie protokoły.

Geodezja
Istotnym elementem naszych prac jest wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.